CPO55+ Gelderland

Van de Voorzitter

Momenteel hoor en lees je telkenmale dat de woningmarkt op slot zit en hierbij wordt gewezen naar ontwikkelaars die met onverkoopbare woningen zitten en overheden die bouwkavels niet kwijt kunnen.

Ook de interesse voor bestaande te koop staande woningen is minimaal.

Uiteraard zijn er diverse oorzaken voor de huidige situatie aan te wijzen waarbij we onderstaand op twee oorzaken nader ingaan.

Enerzijds wordt er tot op heden praktisch niet gebouwd redenerend vanuit de wens van de consument(koper). Sterker nog er worden woningen gebouwd zonder inbreng van de potentiële koper in de veronderstelling dat deze woningen wel te slijten zijn.

Anderzijds hebben mensen die nieuwbouw willen plegen en een woning te verkopen hebben een grote onzekerheid m.b.t. de verkoopopbrengst van hun woning.

Door het inzetten van collectief particulier opdrachtgeverschap(CPO) is door ons (CPO Gelderland) een instrument ingezet om de invloed van de potentiële koper op de verkaveling en indeling/vormgeving van de nieuwe woning maximaal te laten zijn.

Bij het CPO komt de regie, in tegenstelling tot de traditionele procesgang, nu niet bij de projectontwikkelaar en/of gemeente te liggen maar de kopers krijgen meer invloed en zeggenschap bij het bedenken en bouwen van de woningen. Dit is niet meer dan logisch want de koper is toch degene die betaalt en die in het huis gaat wonen en derhalve ook een maximale inbreng moet hebben.

In onze regio is het bouwen volgens het CPO principe voor starters inmiddels gemeengoed geworden en worden deze activiteiten van harte ondersteund door zowel de provincie als gemeente.

Als CPO Gelderland kijken we (ook)  naar de kopers die een volgende stap op de huizenmarkt willen zetten. Voor de 50 plussers hebben we b.v. een doelgroep die bouwkavels zoekt die voldoen aan de steekwoorden: rust, ruimte, privacy, grondgebonden, hoofdfuncties op de begane grond en de woning dichtbij de noodzakelijke voorzieningen gelegen.

Bent u geïnteresseerd in deze nieuwe wijze van bouwen neem dan contact op met ons via: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  

Voor de kosten van deelname aan onze stichting hoeft u het niet te laten, deze bedragen eenmalig € 100,= en daarnaast € 25,= per Jaar.

Wellicht zien we elkaar binnenkort op een van onze deelnemersbijeenkomsten.


Henry Aleven

Voorzitter bestuur stichting CPO Gelderland.

 

 
Meer artikelen...


Pagina 1 van 2
Design by Next Level Design / Script by Joomla!